Missy Apple premium brend

Praćenjem temperaturnih razlika između dana i noći zbog jezera koje se prostire na 20 hektara, a koje je uz sam voćnjak, došli smo do saznanja da imamo idealne uslove za obojene crvene sorte. Iz tog razloga, želimo da pozicioniramo našpremijum brend koji odlikuje jabuku sa kompletnom bojom i jabuku bez ikakvih oštećenja. Takvi uslovi nam omogućavaju da postavimo nove standarde u kategorijama (klasama) jabuke i da ispred prve klase pozicioniramo naš premium brend.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SerbiaRussiaEnglish