Pakovanje

Pakovanje

Visina pakovanja zavisi od težine gajbice i visine kamiona. U najvećem broju slučajeva se pakuje na sledeći način: prvi redovi u kamionu se pakuju niže, sredina se pakuje do maksimalne visine, i kraj opet nešto niže, radi osovinskog opterećenja.

Visina drvene ambalaže može da varira za po 1cm, u zavisnosti od serije.

KARTONSKA GAJBA

Euro paleta 40 – 44 komada. 4 gajbe u osnovi, 10 – 11 u visinu.

Kapacitet: 12 – 13kg

Dimenzije: 600 x 400 x 180

max pack

Voćarska paleta 56 – 64 komada. 8 gajbi u osnovi, 7 – 8 u visinu.

Kapacitet: 13 – 15kg

Dimenzije: 500 x 300 x 250

PLASTIČNA GAJBA

Voćarska paleta od 64 komada. 8 gajbi u osnovi, 8 u visinu.

Kapacitet: 12kg

Dimenzije: 500 x 300 x 220

DRVENI TROREDNI JABUČAR

Voćarska paleta od 56 – 64 komada. 8 gajbi u osnovi, 7 – 8 u visinu.

Kapacitet: 13 – 15kg

Dimenzije: 500 x 300 x 250

DRVENI DVOREDNI JABUČAR

Voćarska paleta od 80 – 88 komada. 8 gajbi u osnovi, 10 – 11 u visinu.

Kapacitet: 7kg

Dimenzije: 500 x 300 x 180

SerbiaRussiaEnglish